Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел „ГРАОН“ в Община Хасково в Дирекция „Хуманитарни дейности и обслужване на населението „  в Община Хасково - в прикачения файл.

Прикачени файлове