Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап, писмен изпит – решаване на тест, на конкурс за заемане на длъжността „Директор“  на Общинска детска градина - В ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ.

Прикачени файлове