Акция за обезпаразитяване и кастрация на бездомни кучета ще се проведе в Хасково от 16 до 20 август 2017 година. Тя е определена с възлагателно писмо на Общината към “Ветеринарни практики ЗД“ ООД по силата на сключен договор.
Това ще е втората акция, целяща намаление на популацията на бездомни кучета в града. При първата бяха обработени 50 животни.