РЗИ изпрати предписание до Община Хасково, в което уведомява, че водата от 8 обществени чешми не отговаря на изискванията по химични и микробиологични показатели. Чешмите са от местни водоизточници и традиционно се ползват от населението

Това са чешмите  на ул.“Балатон“, ул.“ Бачо Киро“,, под Гимназията по автотранспорт, чешмата на алеята до Езиковата гимназия, Чешмата в парк „Кенана“,две чешми в кв.“ Каменни“ и „ Момина чешма“. Констатирано е при различни чешми различно превишение на нормите на ешерихиа коли, коли форми, нитрати, амониеви йони.

РЗИ задължават с предписанието Община Хасково да постави надписи „ Водата не е годна за питейни нужди“ на всяка една от чешмите, да уведоми населението за предписанието на РЗИ и РЗИ за извършените мероприятия по предписанието.