130 фирми са подали оферти по 11 обособени позиции за саниране на панелни блокове в Хасково. Днес комисия с председател заместник-кмета Евгени Консулов отваря офертите в присъствието на представители на фирми участници в търга и журналисти. Броят на кандидатите за участие в търга е рекорден в сравнение с трите проведени до сега обществени поръчки за изпълнение на дейности по НПЕЕМЖ.Те кандидатстват за ремонта на следните сгради:

 

Обособена позиция №1 „Сграда с административен адрес: гр.Хасково, ул. „Стара планина“ 41-45, вх.А, Б“

Обособена позиция №2 „Сграда с административен адрес: гр.Хасково, ул. „Стара планина 59-63, вх.А, Б“

Обособена позиция №3 „Сграда с административен адрес: гр.Хасково, ул. „Поройна“14-16, вх.А, Б и ул. „Сливница“15-19, вх.А, Б, В“

Обособена позиция №4 „Сграда с административен адрес: гр.Хасково, ж.к. „Бадема“ блок №16, вх. А, Б“

Обособена позиция №5 „Сграда с административен адрес: гр.Хасково, ж.к. „Бадема“, блок №34

Обособена позиция №6 „Сграда с административен адрес: гр.Хасково, ж.к. „Орфей“ блок №16, вх. А, Б, В;

Обособена позиция №7 „Сграда с административен адрес: гр.Хасково, ж.к. „Орфей“ блок №19;

Обособена позиция №8 „Сграда с административен адрес: гр.Хасково, ж.к. „Орфей“ блок №30;

Обособена позиция №9 „Сграда с административен адрес: гр.Хасково, ж.к. „Орфей“ блок №31;

Обособена позиция №10 „Сграда с административен адрес : гр.Хасково, ж.к. „Орфей“ блок №39“

Обособена позиция №11 „Сграда с административен адрес: гр.Хасково, ул.“Оборище“ №56-66,вх.А,Б,В  и ул.“Щерю Вапцаров“ №4 и №8- гр.Хасково“

 

В Хасково до момента   21 сгради са ремонтирани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, те са част от 72 блока, за които до сега има проведени три обществени поръчки за избор на изпълнител на строително монтажните работи и изпълнението им е на различен етап.Това са сградите на адрес:

 

1-ва обществена поръчка:

ж.к. Бадема, бл.3” 
ж.к. Бадема, бл.4” 
ж.к. Бадема, бл.14” 
ж.к. Бадема, бл.13”
ж.к. Бадема, бл.29” . 
ж.к.Бадема, бл.18”
ж.к. Бадема, бл.28”
ж.к. Бадема, бл.23, вх.А вх.В” 
ул.”Трайчо Китанчев”14”
ул.”Цар Страшимир”№1-3
ул.”Дунав”№6,бл.246-1”
ул.”Дунав”№8”
ж.к. Орфей, бл.20” 
ж.к. Орфей, бл.17”
ж.к. Орфей, бл.10”
ж.к. Орфей, бл.14”
ж.к. Орфей, бл.36А”
ж.к. Орфей, бл.34” 
ж.к. Орфей, бл.29”
 

2-ра обществена поръчка:
ж.к. Орфей, бл.32”
ж.к. Орфей, бл.6”
ж.к. Орфей, бл.8”
ж.к. Орфей, бл.26”
бул.”В.Левски”№30”
бул.”Илинден”№30”
бул.”Илинден”№38”
бул.”В.Левски”№63”
бул.”В.Левски”№61”
ул.”Ком”№6”
ул.”Г.Кирков”№56-66,вх.А,Б,В и Д”
ул.”Цар Иван Асен ІІ”23-27”
ул.”Ком”№4”
бул.”В.Левски”№34”
ул.”Дунав”32 и ул.”Първи май”9”
ул.”Акация”№9”
ул.”Г.Кирков”№57-63”
ул.”Дунав”№21”
ж.к.Орфей,бл.1а”
ж.к.Орфей,бл.25”

 

3-та обществена поръчка:

ул.”Дунав”№15вх.А и вх.Б”
бул.”В.Левски”№32,вх.А,Б,В”
ж.к. Орфей, бл.2”
ж.к. Орфей, бл.21”
ж.к.Бадема,бл.15”
ж.к.Бадема,бл.6”
ж.к.Бадема,бл.24”
ул.”Стара планина”№53-55
ул.”Стара планина”№45-51”
ул.”Мадара”№13,вхА, ул.”Г. Бенковски”№24-32,вх.Б,В, ул.”Оборище”№48,вх.Г,Д”
ул.”Видин”№9, ул.”Сливница”№14-18”
ж.к.Бадема,бл.2”
ж.к.Бадема,бл.10”
ж.к.Бадема,бл.19”
ж.к.Бадема,бл.20”
ж.к.Бадема,бл.22”
ж.к.Бадема,бл.35”
ж.к.Орфей,бл.11”
ж.к.Орфей,бл.13”
ж.к.Орфей,бл.15”
ж.к.Орфей,бл.27Б”
ул.”Атон”№6-14,вх.Г,Д,Е,Ж”
ул.”Акация”№13”
бул.”В.Левски”№26”
ул.”Г.Кирков”№88-96”
ул.”Гоце Делчев”№24-30”
ул.”Липа”№49-51
ул.”Червена стена”№15
ул.”Червена стена”№7
ул.”Червена стена”№11 и ул.”Червена стена”№13
ул.”Червена стена”№ 9.