Община Хасково уведомява гражданите и юридическите лица, че празниците на града ще се проведат в периода от 06.09.2017г. до 10.09.2017г. 

Заявления за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ за традиционния панаирн в лесопарк "Кенана" ще се приемат е Община Хасково, Касов салон от 07.08.2017г. до 25.08.2017г.

Заявленията за поставяне на увеселителни съоръжения следва да бъдат придружени с документ, удостоверяващ техническата изправност и безопасното ползване на съоръжението.