Кметът Добри Беливанов присъства на откриването на пътуваща изложба“ Посветен за просвещението“ която е посветена на 180 г. от рождението на Васил Левски. Изложбата е представена във фоайето на Регионална библиотека „Христо Смирненски“.Експозицията организирана от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Метой“ съдържа 11 табла с документални материали за живота и делото на Апостола на свободата. Регионалната библиотека „Христо Смирненски“ се включи в експозицията със свои материали за Левски. Домакините показаха книги, сборници, статии от периодични издания, графики и снимки. Те разкриват в различни аспекти живота и дейността на Дякона. Отделено е и специално място за материали, свързани с пребиваването на Левски в хасковския регион.

Прикачени файлове