Списък на кандидат-потребителите, оценени по проект "Осигуряване на топъл обяд на територията на община Хасково" , оценени по точки и доход-31.07.2017 г.

 

Одобрените бенефициенти на услугата са в резервен списък и при отпадане на потребител от основния списък, ще бъдат включени.