Съобщение, съгласно чл.75, ал.1 по ЗВ за открита процедура за изменение на параметрите на рзрешително за водовземане от повърхностен воден обект - река Олу дере, в землището на село Тракиец, община Хасково, област Хасково, с цел - "водоснабдяване за аквакултури" - рибарници и "водоснабдяване за охлаждане на производствени машини и съоръжения" - охлаждане на казан за производство на ракия.

 

Виж прикачения файл!