Община Хасково започва прием на документи за участие в проекта „Осигуряване на топъл обяд на територията на община Хасково“. Програмата се финнасира от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.Документи ще се приемат от 12 до 17 юли включително.

 Програмата стартира през октомври 2016 година с 350 потребители, от 1 януари храна се доставя до 600 души а от 1 май безплатна храна получават 1000 човека. За първи път в общината се доставя храна до хората от селата, освен на тези в града.

Право на безплатна храна имат лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на член 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се гриат за тях, установане от дирекция „ Социално подпомагане“, самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии, скитащи бездомни деца и тези с личен месечен доход до 300 лева.

Кандидатите е необходимо да подадат заявление-декларация по образец,копие на лична карта, документ от ТЕЛК. Зявлението може да бъде изтеглено от сайта на община Хасково в секция „ обяви и съобщения“ или да бъде получено в деловодството на община Хасково и кметствата на селата.

Повече информация може да бъде получена на телефон 038/603 395.

 

 

Документи можете да изтеглите от следния линк:

http://haskovo.bg/article/8612/startira-priem-na-dokumenti-po-proekt-topal-obyad