ОБЯВЯВАМ:

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от

3 (три) години на обект при следните условия:

Помещения с обща квадратура 82 кв.м.- столова, находящи се в

Тролейбусно депо, гр. Хасково бул. „Съединение” ,Харманлийско

шосе при първоначално обявен годишен наем – 2460,00 лева

без ДДС

Прикачени файлове