МОЖЕ ДА ПРЕГЛЕДАТЕ ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.12, Т.2 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.14 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ СЛЕД КАТО КЛИКНЕТЕ НА ПРИКАЧЕНИТЕ ФАЙЛОВЕ ПО ДОЛУ.

Прикачени файлове

Върни се в началото на страницата