Община Хасково обявява подбор за свободни работни места за следните длъжности:

- "главен експерт обществени поръчки" към сектор Обществени поръчки

- "старши експерт обществени поръчки" към сектор Обществени поръчки

 

Месторабота: Община Хасково.

 

Пълният текст на обявата и заявлението за кандидастване може да изтеглите от прикачените файлове.