ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА “КЕНАНА”

 

 

 

КОИ СМЕ НИЕ:

Дом за стари хора (ДСХ)”Кенана” гр.Хасково е специализирана институция,  предоставяща социални услуги извън обичайната домашна среда на лица в пенсионна възраст, съответстващи на потребностите на възрастните хора и осигуряващи добро качество на техния живот.

Той е част от богатата гама от социални услуги, които  предлага  Община Хасково

 

 

НАШАТА ЦЕЛ:

Основната цел на специализираната институция е хората настанени в нея да се чувстват уютно в обстановка близка до семейната, а ежедневието им да е ангажирано с различни занимания и социални контакти с цел да се чувстват пълноценни и част от обществото.

 

 

ОПИСАНИЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА:

Социалните услуги, които се предоставят в институцията гарантират равноправното положение на хората, които са настанени. Създадени са условия за преодоляване на изолираността, чрез интегрирането им в обществото, в съответствие с техните желания и способности и за улесняване на пълноценния им начин на живот.

Предоставени са възможности за реализиране на потенциала на старите хора, както и подходящи условия за отдих и почивка.

Социални услуги, предоставяни на потребителите:

 • Задоволяване на ежедневни потребности;
 • Здравни грижи – осигуряване и съдействие за получаване на медицинаска и стоматологична помощ, рехабилитация, профилактика и лечение. Снабдяване с предписаните лекарства.
 • Осигуряване на рационално хранене, съобразено с личния избор на потребителите и специфичните им заболявания;
 • Помощ и съдействие за поддържане на лична хигиена и хигиена на околната среда;
 • Осигуряване на достъп до информация и съдействие за участие в образователни програми

 

 

СПЕЦИАЛИСТИ РАБОТЕЩИ В ДОМА:

 • Медицински фелдшери и медицински сестри;
 • Кинезитерапевт и рехабилитатор;
 • Психолог;
 • Социални работници;
 • Трудотерапевти.

 

 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА:

 • Настаняването на лицата нуждаещи се от социални услуги се извършва от Дирекция "Социално подпомагане” гр.Хасково.
 • Настанените в ДСХ сключват с доставчика на социални услуги – директора на СИ, договор за предотставяне на социални услуги, с който се регламентират реда и срока за ползване на услугите.
 • Срокът за постъпване в ДСХ е посочен в настанителната заповед и не може да бъде по-дълъг от 20 дни, считано от датата на получаването и.
 • Потребителят се задължава да заплаща на доставчика месечна такса на основание Тарифа за таксите за социални услуги, утвърдена с постановление № 91 на Министерски съвет от 2003 г. и измененията към нея.

 

Директор: Пламен Кузманов

Адрес: гр. Хасково 6300, парк „Кенана”

тел.:038/62-24-58; 038/62-42-04

e-mail: dsh.kenana@abv.bg; dsh.kenana.sr@abv.bg 

Върни се в началото на страницата