Възможност за обучение и финансиране на бизнесплан до 20 хиляди лева на хасковлии дава Програма "Предприемачеството - възможности на ръка разстояние", подкрепено от Филип Морис България и Община Хасково. Подробности за обучението разкри пред заинтересовани фирми и организации Жустин Томас от „Център Ринкър“.  Няма ограничения в сферите на дейност, без значение е възрастта на участниците, няма и изисквания за вид организация. Желаещите да участват в обучението могат да попълнят заявка за участие, която да изтеглят от сайта на организацията  www.rinkercenter.bg и да я изпратят на адрес  pavel@bcause.bg  в срок до 30 юни, 2017 г. 
Обучението е подходящо за предприемачи, които са в началото на своя бизнес и имат нужда да развият стабилна дейност.  Могат да участват хора, които имат бизнес идея и мислят сериозно да я развият в предприятие, така също производители, земеделци, търговци - без ограничение в икономическия сектор. Обучение и финансиране на проекти е предвидено за Читалища, нестопански организации, училищни настоятелства, с идея за стопанска дейност в полза на идеалните си цели Участието в Програмата е безплатно. 
Екипът с най-добре разработена идея ще получи директен достъп и покриване на разходите за пътни и настаняване за участие в конкурса на Център Ринкър в София (октомври-декември 2017 г.) и ще се състезава за три награди стартово финансиране от по 20 000 лева.