СЪОБЩЕНИЕ

 

            Във връзка с метеорологичната прогноза за продължаващ период с валежи и изпълнение задълженията на собствениците на язовирни стени и съоръженията към тях по смисъла на чл. 141, ал.1, т.5 от ЗВ и на основание чл. 190а, ал.1, т.3 от ЗВ:

1. Да се регулират и поддържат водните нива в язовирите до степен гарантираща безопасната им експлоатация и недопускане на аварийни ситуации и създаване на риск от наводнения.

2. Стриктно да се изпълняват предписанията „ПЪЛНО ИЗПРАЗВАНЕ НА ЯЗОВИРА“ или „ДА СЕ ПОНИЖИ ВОДНОТО НИВО ДО КОТА МЪРТАВ ОБЕМ“ за язовирите, за които има такива предписания ат ДАМТВ или областните комисии.

 

За неизпълнение на дадените предписания се налагат административно-наказателни мерки, съгласно Закона за водите.