„Изграждане на локално пречиствателно съоръжение за физико-химично и биологично пречистване на отпадъчните води от „Цех за обработка на естествени обвивки-черва“ в с.Книжовник, общ.Хасково.

 

Виж прикачения файл.