Уведомяваме Ви, че в периода от 15.05.2017 г. до 19.05.2017 г., в зависимост от метеорологичните условия, ще се извърши авиопръскане на дъбовите насаждения на територията на Лесопарк Кенана, за борба с вредители – листоврътка.

За пръскане ще се използват следните препарати – Димилин 480 СК и Акаризин.

В тази връзка е необходимо да предприемете необходимите предпазни мерки.