Община Хасково уведомява гражданите и юридическите лица, че във връзка с Националния събор за народно творчество „Китна Тракия пее и танцува„ ,който ще се проведе на 20 май 2017 година, отдава под наем площи по утвърдена от Главния архитект схема за поставяне на временни търговски обекти в лесопарк  „Кенана“ .

 

Заявления за участие ще се приемат в „Касов салон“ на Общината от 2 май 2017 година до 12 май 2017 година включително.

Класирането на подалите заявления ще бъде извършено на 15 май. Разрешенията за поставяне ще бъдат издадени на 18 май.

 

Заявленията могат да бъдат на физически и юридически лица, като задължиттелно следва да бъде описани вида на търговската дейност,  както и площта, която желаят да бъде използвана по утвърдената  от Главния архитект схема.

 

Консумираната електроенергия се заплаща допълнително.

Схемата с разположението на търговските обекти е  изложена в „Касов салон“ на Общината.