СПИСЪКА НА ОДОБРЕНИТЕ ЛИЦА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В УСЛУГАТА "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО" НА 02.05.17 Г. МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ.