Обучение „Превенция, лечение и контрол на захарния диабет в детска възраст” на медицинския персонал от общинските детски градини, училища и социалните  услуги за деца  в  гр. Хасково ще се проведе на 10 април от 13.30 часа в зала „Хасково“. Обучението е по инициатива на сдружение с нестопанска цел „Култура без граници” и с активното съдействие на отдел „Здравеопазване и социални дейности“ на Община Хасково. 
Обучителната програма е подготвена от проф. Мая Константинова - председател на БНСДЕ и ръководител на отделението по детска ендокринология и диабет в клиниката по детски болести към Медицинска академия София, която ще бъде и основен лектор по време на обучението.
Темата „Превенция, лечение и контрол на захарния диабет в детска възраст” е важна, защото диабетът е социално-значимо заболяване, с което медицинските специалисти е необходимо да бъдат запознати. Обучението има за цел да представи иновациите в терапиите на диабета и да информира хората с диабет за новостите. То ще подобри и работата на медицинския персонал в детските заведения и грижата на децата с диабет в тях. В обучението могат да участват всички, които имат професионален и личен интерес по темата – родители, деца, лекари, мед.сестри. 

 

Програмата за курса може да изтеглите от прикачения файл:

Прикачени файлове