Община Хасково на основание чл. 37-55, ал.2 от АПК обявява на следните заинтересувани лица:

- Петя Маринова Стоименова - с последен известен административен адрес: гр. София, ж.к. „Банишора“, бл.16 А, вх.А, ап.48;

че e издадена Заповед №1721/19.12.2016г. на Кмета на Община Хасково за изменение на кадастралния план за имот пл. №38, кв. 8, с. Мандра, Община Хасково.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция “ АГСИ ” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 149, ал. 1 от АПК във връзка с ал.9, Наредба №3/28.04.2005г. за  заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването й.