Областен информационен център

 

На 22.03.2017 г. експерти от Областен информационен център – Хасково ще посетят общините Димитровград, Симеоновград, Тополовград и Свиленград, където ще проведат срещи с представители на образователните институции. Целта е да се подготви провеждане на публични информационни събития с млади хора за запознаване с актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти на младите хора, честването на трите годишнини, отбелязвани от мрежата от ОИЦ в България, а именно 60 години Европейски социален фонд, 10 години от присъединяването на България в ЕС и 6 години от цялостното функциониране на мрежата от ОИЦ в България.

В допълнение експертите от ОИЦ-Хасково ще проведат срещи и с представители на общинските администрации, с цел уточняване на условията по провеждане на открита приемна на ОИЦ в съответните градове.

Върни се в началото на страницата