Община Хасково на основание чл. 37-55, ал.2 от АПК обявява на следните заинтересувани лица:

 

- Сергей Георгиев Димитров - с последен известен административен адрес: с.Тракиец, общ.Хасково.

- Себахтин Юсеин Мустафа - с последен известен административен адрес: с.Тракиец, общ.Хасково.

че е издадена Заповед № №155/06.02.2017г. на Кмета на Община Хасково за изменение на кадастралния план за имот пл. №322, кв. 50, с. Тракиец, Община Хасково.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция “ АГСИ ” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 149, ал. 1 от АПК във връзка с ал.9, Наредба №3/28.04.2005г. за  заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването й.