Транспортната комисия на Община Хасково днес взе решение за по-ясно обозначение с пътни знаци, извеждащи трафика на транзитно преминаващи товарни автомобили по бул.„Освобождение“ към околовръстния път. Знаците ще бъдат поставени от ОП „Екопрогрес“.
Решението на комисията е в резултат на жалба от граждани, живущи на бул. „Илинден“, които сезират комисията,че тежките камиони подминават отбивката за околовръстния път и преминават по булеварда. В резултат на това трафикът е усилен, което застрашава живота на живеещите в района, а тежките камиони повреждат пътната настилка. Комисията настоява за усилен контрол от полицията за правилното движение по бул. „Илинден“.
Комисията взе решение и да бъдат обособени пешеходни пътеки от двете страни на трите пешеходни моста над река „Бели кладенец„.