В качеството си на бенефициент по проекта, Община Хасково обявява процедура за набиране и подбор на приложен специалист към „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, в т.ч. подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги”.