Във връзка с проведените обществени обсъждания на ДОВОС за инвестиционно предложение за изграждането на ВЛ 400 kV от п/ст „Марица изток“ до п/ст „Неа Санта“ с Възложител ЕСО ЕАД, на:

  • 08.02.2017 г., от 13,30 часа, в сградата на Община Кирково, на адрес: 6884 Кирково, ул. „Дружба“ № 1.
  • 08.02.2017 г., от 16,00 часа, в сградата на Община Момчилград, на адрес: 6800 гр. Момчилград, ул. "26-ти декември" №12.
  • 09.02.2017 г., от 10,00 часа, в сградата на „Бизнес Инкубатор“ гр. Кърджали, на адрес: 6600 гр. Кърджали, ул. „Отец Паисий“ № 12.
  • 09.02.2017 г., от 15,00 часа, в сградата на Община Хасково, Заседателна зала „Хасково“, на адрес: 6300 гр. Хасково, пл."Общински" № 1.
  • 10.02.2017 г., от 10,00 часа, в сградата на Община Симеоновград, на адрес: 6490 град Симеоновград, площад "Шейновски" №3.
  • 10.02.2017 г., от 13,30 часа, в сградата на Община Харманли, конферентна зала, на адрес: 6450 гр. Харманли, пл. Възраждане № 1.