Местните данъци и такси в Община Хасково вече могат да се плащат онлайн в касите на Easy Pay, и през интернет системата  ePay. Плащането се извършва бързо и лесно само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или ЕИК-а на фирмите.

Интернет плащането става след регистрация в сайта ePay  и следване на всички указателни стъпки в него. Регистрацията в ePay е еднократна. След като се регистрира веднъж, собственикът на регистрацията я има винаги. ePay и Easy Pay  работят и на английски език, така че може да се ползват без проблем от чужденци.

Плащането на общ годишен данък - кола, имот, такса смет и лихви (ако има такива), през Easy Pay е с такса за клиента. Тя е най-малко 1 лев и най-много 5 лева върху цялата сума за годишен данък. Таксата през ePay е 0.40 лева за една трансакция.

По новия начин местните данъци се плащат без да се носят печатните съобщения, ако те са забравени или изгубени. Не е нужно да се попълват каквито и да са документи или да се звъни в общината и да се търси предварителна информация кой колко дължи. Информацията за целия данък излиза веднага след съобщаване на ЕГН-то или БУЛСТАТА и може да се плаща веднага. Тя е винаги актуална, защото се работи в онлайн режим на плащане. Не може да се допусне и двойно плащане на данъка.  Easy Pay към момента има 2 404 каси в цяла България. Онлайн пащането спазва и Закона в последователността на издължаване на данъка - от най-старо към най-ново задължение.

Услугата е абсолютно безвъзмездна за Общината.
Така Хасково разшири електронните си услуги, предлагайки много точки и канали за плащане на данъци, търсейки възможно най-евтиното и достъпното за хората. Онлайн плащанията са част от бързото, модерното и лесното обслужване на българите в страната и целия свят. Идеята на кмета Добри Беливанов и на неговия екип е да продължава тази тенденция и да модернизира общината с облекчаване на услугите, предоставяне на широка възможност за избор от страна на гражданите и приближаването на администрацията до тях.