Начини за плащане:


1. На касите на Дирекция „Общинска данъчна дирекция” - в брой и чрез ПОС терминални устройства;
2. На касите в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД www.bgpost.bg ;

3. На касите на Изипей /Easypay/  www.easypay.bg

4. Чрез банков превод по банковата сметка на Община Хасково. Банкова сметка и кодове за вид плащане;

5. По Интернет, чрез системата Ипей /ePay/  www.ePay.bg