След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи  за участие в обявения конкурс за длъжността Експерт „Информационно обслужване и услуги”, са приложени списъци на недопустинати и допуснати до явяване на тест за длъжността експерт „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ” НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР -  ХАСКОВО. 

 

Тестът ще се проведе на 28.02.2017 г. от 10:00 ч. в централната сграда  на Община Хасково, ет. 3 , малка зала, пл. „Общински“ № 1, гр. Хасково.

Кандидатите се допускат до тест след легитимиране с документ за самоличност.