Списъци с одобрени и неодобрени кандидати за събеседване за длъжността "Социален работник" след проведен подбор по документи по проект "Шанс в дома".