Работно време от 08:00 до 17:00 часа.
Таксуването се осъществява от инкасатор или паркоавтомат, като цената на талона е 1.00 лев на час.

 

Използването на местата в „Синя зона” може да става и чрез абонаментни стикери:

 

  • за цяла година на стойност 360,00 лв
  • за живущите в „Синя зона” – на стойност 72,00 лв
  • отделните физически или юридически лица могат да запазят конкретно място в „Синя зона” за 960,00 лв на година

 

Списък на на улици и пространства включени в “синя зона”

Район                          Местоположение  Начин на паркиране   Брой места
А Бул. “България”- след автоспирката пред Изчислителен център до входа за складовете на бившия хлебозавод - южна страна надлъжно 26
А Бул. “Ст. Стамболов”- от ул.”Цар Калоян”до пл. “Лебеда” – западна страна надлъжно  6
А Ул.”Атон” – от ул.”Цар Калоян до бул.”България” – западна страна косо 16
А Ул.”Атон” – от ул.”Сан Стефано” до ул.”6 септември” - западна страна надлъжно  3
А Ул.”Пирин” –между ул.”6 септември” и ул.”Сан Стефано”- западна страна надлъжно 3
А Ул. “Витоша” – между ул.”6 септември” и ул. “Сан Стефано – източна страна надлъжно 6
А Ул.”Ст. Караджа”- между бул.”България” и ул.”Сан Стефано” – западна и източна страна надлъжно 19
А Паркинг на ул. „Пирин” зад Райфайзенбанк   35
А Ул. „Скопие”   15
Б Ул.”Ст. Караджа”- между ул. “Сан Стефано” и ул.”В. Търново” –  западна страна късо 22
Б Ул.”В. Търново”- от ул.”Пирин “ до ул.”Ст. Караджа” - северна страна надлъжно 18
Б Ул.”Атон” –южно от ул.“В. Търново”-западна страна  напречно 5
Б  Пространството, северно от бл.5-7 на ул.”Сан Стефано” и ул. “Атон”. - северно и южно напречно 22
Б Ул. “Пирин” – от ул.”Сан Стефано” до ул.” В.Търново” – източна и западна страна напречно  18
Б Ул.”Омуртаг” – от бул.”Съединение” до ул. “Узунджово”-източна и западна страна надлъжно косо 18
Б  Пространството между ДСК и ф-ма “Марса”, в северната част на пл.”Свобода” напречно 3
Б Ул.”Ал. Стамболийски”- от пл.”Свобода” до бул.”Съединение”-източна страна надлъжно косо 10
В Ул. “П. Евтимий”- северно от пл.”Свобода”- източна и западна страна напречно 16
В Ул.”Г. Кирков” – от хотел “Аида” до бул.“Съединение” – западна страна надлъжно 20
В Ул.”В. Друмев”- от ул.”Г. Кирков” до ул.”Кл.Охридски” – източна страна надлъжно 5
В Ул.”Х.Димитър” – от ул.”Г. Кирков” до бул.”Раковски”- южна страна надлъжно 5
В Ул. “Три уши” – западна част –южна страна косо 10
В Ул.”Климент Охридски” – от бул.”България” до пл. “Атлантически” – южна страна надлъжно 8
В Ул.”В.Друмев”- от ул. “Кл.Охридски” до Стоматологичен център І - западна страна косо 12
Г Ул.”В. Друмев” от ул.”От. Паисий” до ул.”Преслав” – западна страна надлъжно 7
Г Ул.”Хан Кубрат” от ул.”Преслав” до ул. “От. Паисий” – източна страна. надлъжно 9
Г Ул.”П.Р.Славейков” от бул.”България” до ул.”Ив. Вазов” – северна страна косо 16
Г Ул.”Арда” – от бул.”България” до ул.”Добруджа”- източна страна напречно 15
Г Ул.”Драгоман” – от ул.”Ал. Танев” до бул.”България”– северна страна                                                                     надлъжно 14
Г Ул.”Панаира”  надлъжно 15
Г Ул.”П.Р.Славейков” косо 15
Г Ул.”Добруджа” от EVN до пицария “Уно Пю” надлъжно 20
Г Бул.”България” – от ул.”Арда” до спирката на К-с “21-ви век” надлъжно 17
Г Ул. “Цар Калоян”  косо 35
Г Ул. “Узунджово”  косо 15
Г Ул. “Малъ тепе”  надлъжно 10
Г Пл. “Спартак” косо 12
Г Ул. „Козлодуй” /от западния край на ул. „Ал.Танев”   15
Г Ул. „Козлодуй” /от източния край на ул. „Ал.Танев”   7
Г Ул. „Македония”    11
Г Бул. „Г.С.Раковски”    18
Г Ул. „Кавала”    15
Г Ул. „Княз Богороди”    10
Г Ул. „Константин Фотинов”    10

 

„Синя зона” разполага и с 7 броя паркоавтомата на следните места:

 

  • Централна поща, кръстовище бул.”България” с ул.”Арда”;
  • Пред централен офис Райфайзенбанк – ул.”Пирин”;
  • Зад хотел „Даймонд”- кръстовище ул.”Стефан Караджа” с ул.”Цар Калоян”;
  • М/у улиците В.Друмев и Климент Охридски (до зъболечение);
  • Пресечката между улиците „Георги Кирков“ и „Три уши“.
  • ул."Атон" (до оптика Евтимов)
  • ул."Стефан Караджа"

 

*На картата са показани райони в които таксуването е чрез паркоавтомат.