• ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА:

           1. Заповед за образуване на избирателна секция

           2. Заповед за определяне местата за обявяване на изб. списъци

 

За справка по избирателния списък:

тел: 038 603 399; 038 603 400.


Раздаването на изборните материали на секционната избирателна комисия, назначена  във връзка с произвеждането на частичен избор за кмет на кметство с. Криво поле ще се състои на 19.05.2018г. от 15ч. в сградата на общинска администрация на пл. Общински №1.