През годините община Хасково развива своята информационна среда, стараейки се да използва потенциала на съвременните информационни технологии за подобряване на административното обслужване и все по-ефективното взаимодействие с гражданите. В това отношение изминалата 2016 година не бе изключение. Екипът на общината, ангажиран с развитието на информационното обслужване и предоставянето на електронни услуги, осъществи поредните стъпки към предоставяне на нови електронни услуги, предоставяне на информация в интернет и прилагане на модерни технологии за целите на сигурността, а през следващите месеци на дневен ред е въвеждането на иновативна система за паркиране и управление на трафика в градска среда.

 

Разширено онлайн присъствие

От няколко месеца община Хасково вече има нов web сайт, който и към момента продължава да се развива. Сайтът е базиран на отворен код и постоянно се дописва и допълва с нови секции. Към момента той предоставя информация за структурната организация на дирекциите в общината и контакти на служителите, осигурява достъп до различни видове бланки и документи, както и до различни обяви, съобщения и информация за културни, спортни и други събития в града.

 

Сайтът на община Хасково има раздел е-община, предлагащ следните услуги: 
• проверка на данъчните задълженията;
• онлайн контактни форми за подаване на различни сигнали;
• получаване на информация за обществените поръчки;
• деловодна справка;
• Публичен регистър на общинските имоти.

В сайта на общината се обявяват регулярно всички обществени поръчки и търгове на общината. Създаден е специален раздел „Кариери“, където се обявяват свободните работни места в общинската администрация и търсените специалисти по различни проекти на общината.
В допълнение новият сайт предоставя възможност за онлайн плащания, така че гражданите могат да погасяват свои задължения с кредитни и дебитни карти през интернет. 

Подсайтът на общинския съвет (http://obs.haskovo.bg) предоставя информация за: проекти на наредби и правилници, за действащи наредби и правилници, както за докладни записки и решения. Заседанията на общинския съвет могат да бъдат проследявани на живо на сайта, както и да бъдат разгледани в поддържания видеоархив. Всички заседания на общинския съвет в Хасково са публични – те се предават пряко онлайн не само на сайта на общината, но и в един от местните информационни сайтове.
В сайта на общината според наредба на общинския съвет се публикуват всички проекти за решение на общинския съвет 14 дни преди заседанието. Това се прави, за да могат хората да се запознаят с предвижданите промени. 
На електронните адреси на общината и на кмета всекидневно се получават десетки питания и сигнали на граждани по лични и обществени въпроси. На всички запитвания се отговаря в най-кратки срокове.
Община Хасково поддържа профил в социалната мрежа Facebook. Там също се получават множество сигнали и мнения на гражданите. Профил във Facebook има и кметът Добри Беливанов, който също отговаря на гражданите, разбира се, с помощта на екипа си. Така чрез новите технологии общинската администрация осигурява една непрекъснато отворена приемна за граждани, като контактът с тях е изключително бърз и удобен.

 

Нови решения за сигурност

Община Хасково има намерение да инвестира в система за сигурност и видеонаблюдение с аварийно-ситуационен център. Вече е разработен идейният проект за подобен център. Направени са и предварителни изчисления. Подготвя се стартирането на процедурите за изграждането му.
Подобен център ще даде по-висок контрол на сигурността в града и контрол на обществения ред, ще осигури по-спокойна среда за живеене. 
Накратко, идеята е на възлови места в града да се поставят камери с висока резолюция и да бъде внедрена система за разпознаване номерата на автомобили, която ще улесни работата на пътната полиция. Камерите ще предават сигнал в контролен център, базиран в сградата на общината.

Преди около година няколко камери бяха поставени пробно в едно от малките села на общината – Маслиново. Практиката показа, че ефектът от гледна точка на повишаване на сигурността на хората е огромен. 
Изграждането на видеонаблюдението ще бъде реализирано поетапно. Първоначално ще бъдат инсталирани камери на входно изходните артерии на града и на централните кръстовища. Постепенно ще се поставят камери и в близост до всички възлови места, където се наблюдава струпване на хора.


Е-услуги

През декември 2016 община Хасково въведе нов софтуер за управление на местните данъци и такси. Новата програма дава възможност на гражданите да ползват още повече услуги онлайн. Програмата е с отворен код и е предоставена от Министерството на регионалното развитие.
Новият софтуер дава възможност за подаване на декларации, обработка и връщане на отговор на подателя за статуса на приетия документ, както и за автоматично регистриране на автомобили.


Перспективи

През следващите 6 месеца в Хасково ще бъде тествана иновативна система за паркиране и управление на трафика в градска среда. Системата позволява на водачите на МПС да локализират свободните места за паркиране в града и да запазят удобно за тях място за период от 10 минути до пристигането им до резервираното място.

Светлинна индикация от устройство, поставено на местата за паркиране, ще показва на водачите дали има свободно място. За удобство на водачите е разработено мобилно приложение, чрез което за секунди всеки може да локализира както свободно място за паркиране, така и, използвайки навигационната система на телефона, да стигне максимално бързо до него.

Допълнително удобство на системата е и възможността да бъде извършено заплащане за паркирането през мобилното приложение чрез използване на кредитна или дебитна карта. В допълнение има възможност да бъде извършено заплащане чрез закупуване на билет от паркометър и сканирането му от мобилното приложение.

Намаляването на времетраенето за откриване на място за паркиране в централните градски части намалява замърсяването на въздуха с до 35%, а разхода на гориво с до 25%, показват анализи. Решението предоставя възможност и за по-добра събираемост на таксите за паркиране от общините, по-добър контрол на персонала, както и удобство за водачите на МПС.

Иновативната система е разработена от българската стартъп компания nLimit Solutions и според създателите си няма аналог в света. Двамата основатели на компанията започват работа по идеята преди година, като след привличането на стратегически инвеститор в началото на октомври стартира реалната разработка на технологията.

Община Хасково подписа договор с nLimit Solutions за срок от шест месеца, като при успешна реализация на проекта споразумението ще бъде удължено за дългосрочен период. Според условията на договора общината ще тества системата напълно безплатно. Компанията се ангажира със стартиране на проекта в град Хасково до края на март 2017 година.

 

Източник: CIO.bg

Върни се в началото на страницата