Списък на недопуснатите кандидати при провеждане на процедура  за набиране и подбор за длъжността  "Социален работник ОЕПГ" - Димитровград , по проект "Приеми ме 2015".