В отговор на отправено искане от Община Хасково към Управляващия орган по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд-2016“ за увеличаване на броя на потребителите на социалната услуга „Обществена трапезария“ с 250 души, бе получено одобрение за изменение на договор по процедура: BG05FMOP001-3.002 - "Осигуряване на топъл обяд - 2016", Оперативна програма 2014BG05FMOP001 - Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, с бенефициент Община Хасково (000903946), наименование: Осигуряване на топъл обяд на територията на община Хасково и регистрационен номер: BG05FMOP001-3.002-0111-C02. Съгласно изменението на договора броя на потребителите на социалната услуга „Обществена трапезария“ по проект ще бъдат увеличени на 600 души, считано от 03.01.2017 год. 

Върни се в началото на страницата