На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че във връзка с инициатива на Община Хасково за доизграждане канализационната мрежа в кв.“Болярово“, гр.Хасково служебно е издадена заповед №1655/06.12.2016г на кмет на община Хасково за разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива за съответния обект. С проекта се предвижда доизграждане на канализационната мрежа на квартала в обхват южно от ул. „Болярска“.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ Решението не подлежи на оспорване.

Върни се в началото на страницата