Коледен благотворителен базар на социалните услуги работи от днес на Коледния базар в Хасково. Той е настанен в къщичка №12. В къщичката се предлагат картички, сувенири и други коледни артикули изработени от хората от социалните звена в града. 
В базара участие вземат Дневен център за деца и младежи с увреждания „Марина“, ЦНСТ, Дом за стари хора, Дом за възрастни хора със сетивни увреждания, Център за обществена подкрепа, Общностен център, Център за настаняване от семеен тип на деца без увреждания.
Благотворителният базар ще работи до 18 декември 2016 г. Средствата от закупените артикули остават в социалните звена.