Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересовани лица:

 

- Сердие Вели Хасан - с последен известен административен адрес: гр. Хасково,  ул. „ Червена стена “ № 13, вх. А, ап.15,

- Боян Георгиев Вълков – с постоянен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „Юг“ № 8,

- Диана Наумова Цветкова – с постоянен известен административен адрес: с. Чеганци, Община Кърджали

 

            че със Заповед №1328/07.10.2016г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за Подробен устройствен план – изменение на плана за улична регулация и план за регулация и план за застрояване на поземлени имоти № 77195.729.611 и № 77195.729.612, кв. 804, ж.р. „Изгрев, гр. Хасково.

Заповедта и проектът се намира в Дирекция “ АГСИ ” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на заповедта.

Върни се в началото на страницата