Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

 

- Елена Стойчева Григорова - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул. „ България “ № 37, ет.4, ап.21,

- Красимира Иванова Пончева - домоуправител - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „ Георги Кирков“ № 88-96, вх. Б,

- Димитър Атанасов Велчев - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул. „ Г.С.Раковски“ № 33, вх. А, ап.4,

- Иванка Митева Иванова - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к. „Орфей“ № 29, вх. В, ап.45,

- Димитър Кирчев Димитров - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул. „ Съединение“ № 37, ет.4, ап.21,

- Персиг Нихогос Чилингиров- с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „ Войводска“ № 5,

- Стефан Петков Джунджулов - с последен известен административен адрес:  гр. Хасково, ул. „ Асенова крепост“ № 5,

- Дорка Иванова Тенчева - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „ Г.Кирков“ № 88-96, ет.2, вх. А,

- Петко Вълчев Георгиев - с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. „ Г.Кирков“ № 88-9, вх. Б, ет.3, ап.21.

че със Заповед № 1327/07.10.2016г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен устройствен план –изменение на плана за регулация на УПИ  I за компл.жил.строителство, УПИ II и УПИ X, кв.22, гр. Хасково.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция “ АГСИ ” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване й.

Върни се в началото на страницата