На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че е по вх. №94Г-2114-2/25.10.2016г. е издадена Заповед №1588/21.11.2016г на кмет на община Хасково за разрешаване изработването на ПУП – план за застрояване за поземлен имот №77195.113.73 в ж.р. „Кенана“, гр.Хасково. С плана за застрояване за имота се предвижда свободно ниско жилищно застрояване(  Н до 10м).

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

Върни се в началото на страницата