Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

 

- Марин Костов Маринов – с последен известен административен адрес:        гр. Хасково, ул. „Стара планина“ № 55, вх. А, ет. 1, ап. 4,

- Невзе Кадир Халибрям – с последен известен административен адрес:            гр. Хасково, ул. „Панагюрище“ № 24,

- Джемиле Мюмюн Кадир – с последен известен административен адрес:         гр. Хасково, ул. „Пролет“ № 26, вх.Г,

- Ремзи Садула Юмер – с последен известен административен адрес:               гр. Хасково, ул. „Панагюрище“ № 26,

- Славея Делчева Борисова  – с последен известен административен адрес:      гр. Варна, ж.р. „Възраждане“ № 83, ет.3, ап.11,

- Тодорка Янакиева Кусева – с последен известен административен адрес:            гр. Стара Загора, ул. „Братя Жекови“ № 31, вх.А, ет.5, ап.29,

- Вълчо Недялков Галагучев – с последен известен административен адрес:               гр. Хасково, ул. „Мир“ № 2.

 

че със Заповед № 1403/19.10.2016г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване за поземлен имот  № 77195.729.353, кв. 800, ж.р. „Изгрев“, гр. Хасково.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция “ АГСИ ” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване й.

Върни се в началото на страницата