Община Хасково на основание чл. 37-55, ал.2 от АПК обявява на следните заинтересувани лица:

 

- Марин Борисов Ангелов - с последен известен административен адрес: с.Големанци.

 

че със Заповед № 1512/07.11.2016г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за изменение на кадастрален план за имот пл.№35, кв.13, с.Големанци, общ. Хасково.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция “ АГСИ ” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 149, ал. 1 от АПК във връзка с ал.9, Наредба №3/28.04.2005г. за  заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването й.

Върни се в началото на страницата