Изплащането на възнагражденията на членовете на СИК в община Хасково, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на Република България на първи и втори тур, започва на 21 ноември – понеделник.
Средствата ще се изплащат в салона на Община Хасково, намиращ се  в северната част на сградата на Общината със следното работно време:

 

21 ноември от 11.00 ч. до 16.30 ч.  
22 ноември от 09.00 ч. до 16.30 ч.
23 ноември от 09.00 ч. до 16.30 ч.

 

Членовете на СИК, които:
1. Са регистрирани в дирекция „Бюро по труда“;
2. Получават месечни помощи, съгласно Правилника за прилагане на закона за соц.подпомагане;
3. Сами внасят задължителните си здравноосигурителни вноски в НАП

 

Следва да се обърнат към съответните институции, с цел да декларират настъпилите промени във връзка с получените възнаграждения за изборите.