В срок до 25.11.2016 година всички юридически лица /физически лица,  спортни клубове и др./, могат да подадат заявления за „Спортист на 2016 година“ на Община Хасково, като предложат и опишат успехите на определеното лице в Заявление - Анкетна карта по образец, заведено в „Деловодството“ на Община Хасково.

 

Заявлението може да изтеглите от прикачения файл.