153 СИК  ще получат  в събота,12 ноември  материали и книжа за втория тур на изборите за президент и вицепрезидент от Община Хасково.

 

От 12.00 часа изборните книжа ще получават комисиите от селата в община Хасково.

 

В 13.00 часа ще получат докумунтите 11-те СИК, където има машинно гласуване, след това всички останали.

 

Общината е създала организация за извозване на членовете на СИК до избирателната секция, за да могат те да подредят материалите в помещението за изборния ден.