Заповед №1469/28.10.2016 г. 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 62 и 63 ал. 2 от ЗМДТ

 

Заповед  №1426/24.10.2016 г.

Във връзка с чл.32, ал.1 т.4 от Наредба за поддържае и опазване на общесвтения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Хасково.

 

Върни се в началото на страницата