Населено място Училище Директор  Телефон
гр. Хасково НУ "Георги Сава Раковски" Д. Атанасова  038/622597
гр. Хасково ОУ "Любен Каравелов" С. Бакшишева 038/668331
гр. Хасково ОУ "Св.св.Кирил и Методий"  К. Калъпов  038/668288
гр. Хасково ОУ "Шандор Петьофи "  С. Нанкова  038/643100
гр. Хасково ОУ "Св.Климент Охридски"  Г. Райчева   038/622637
гр. Хасково ОУ "Никола Й. Вапцаров" М. Делчева  038/622669
гр. Хасково ОУ  "Св. Иван Рилски"  Т. Ченгелова 038/622642
гр. Хасково ОУ  "Христо Смирненски"  В. Точевски   038/622524
с. Динево ОУ  "Христо Ботев" Я. Колязов    03713/9090
с. Узунджово ОУ "Любен Каравелов"  В. Димитрова 03710/2270
с. Д.Големанци ОУ "Христо Ботев" Е. Колязова   037423/996
с. Войводово ОУ "Христо Ботев" И. Митева     03718/2266
с. Конуш ОУ "Св.св.Кирил и Методий" М. Узунова   03717/2266
с. Книжовник ОУ "Васил Левски"  В. Краев     03719/2266
с. Малево ОУ "Св.св. Кирил и Методий"  В. Добрева  03712/2370
гр. Хасково СУ "Васил Левски" М. Михайлова 038/662993
гр. Хасково СУ "Св. Паисий Хилендарски"  Н. Стайкова 038/624120 
гр. Хасково СУ "Стефан Караджа" С. Тенчева  038/624492
гр. Хасково ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"  Д. Янев     038/665222
гр. Хасково ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Г. Петрова 038/624098
гр. Хасково ПГДС "Цар Иван Асен II" М.Топалова  038/665134
ПГССТ "Никола Й.Вапцаров" професионално Д. Станчева  038/622783
ФСГ "Атанас Буров"  професионално Ц. Цанков   038/624830
ПГТ "Александър Паскалев" професионално П. Геoргиева  038/622296
ПГЛП "Райна Княгиня"  професионално Р. Иванова   038/622472
ПГМЕТ "Стойчо и  Кица Марчеви"  професионално Г. Славов   038/622331
ПУИ "Д-р Петър Берон" Център за специална образователна подкрепа К. Куличева  038/665449
ЦПЛР  - ОУО Център за подкрепа на личностното развитие  Ст. Колев  038/622716