На 9 май 2016 г., по случай Деня на Европа, бе проведен концерт на Камерния оркестър на Хасково. Гости на проявата бяха представители на бизнеса от Хасково, държавни институции, местна власт, депутати, граждани. Интересът към събитието бе изключително голям, като приблизително 150 души почти изпълниха залата на театъра.
Бяха изпълнени произведения на Бетовен, Корели, Моцарт, Уърлок и Барток.
Празничната вечер завърши с изискан коктейл-работна среща на Кмета на Община Хасково и ОИЦ-Хасково с представители на регионалния бизнес, държавната администрация и депутати. На срещата бяха осъществени множество контакти с потенциални бенефициенти по оперативните програми, по отношение задоволяване нуждите от информация на бенефициентите за ЕСИФ.
Проявата е заключително събитие от националната кампания на Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на ЕСИФ „УСПЕШНИ ЗАЕНО“.

 

 

 

 

 

ОИЦ – Хасково е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Центърът работи по проект „Областен информационен център – Хасково” по договор № BG05SFOP001-4.001-0001-С01.

 

 


                            

                                                                                                                                                       

 

                                                                                   
 

 

                                                                          

 

 

 

 

Върни се в началото на страницата