Проект

Управление на водите и защита от наводнения в с.Тракиец, Община Хасково / WMFP

Договор No. B1.11.07 / 14.03.2011г.

08.05.2012г.

На 08.05.2012г. в гр.Хасково се проведе Кръгла маса по проект “Управление на водите и защита от наводнения в с.Тракиец, Община Хасково”/WMFP по Европейската програма за териториално сътрудничество Гърция–България 2007-2013. Проектът се изпълнява от Община Хасково в партньорство с Община Орестиада - Р.Гърция и РЕС “Марица 2004”-Хасково.
В Кръглата маса участие взеха представители на всички партньори по проекта, РИОСВ, ВиК, техническия надзор и проектанта  на проекта, Службата за защита населението при бедствия, аварии и катастрофи, Хидрометеорологична служба към НИМХ, кметове на населени места.
Проявата бе заключителна инициатива по проекта, по време на която бяха обсъдени резултатите от изпълнението на проекта и тяхното значение в контекста на постигане целите на Европейската програма за териториално сътрудничество Гърция–България 2007-2013.
Партньорите подписаха Заключителен документ, в който дадоха висока оценка на Програмата като инструмент за насърчаване на трансграничното сътрудничество, отчетоха голямото значение на изпълнения проект за предотвратяване на човешки и материални загуби, причинени от наводнени и изразиха увереност, че установеното между тях партньорство ще бъде продължено с нови инициативи от взаимен интерес.
След Кръглата маса участниците посетиха обект “Корекция на р.Олу дере и изграждане на лява защитна дига в с.Тракиец” в с.Тракиец. Там отбелязаха приключването на проекта със засаждане на дървета като символ на установеното между тях добро сътрудничество и като знак на общото си желание да работят заедно по нови проекти.

 

Върни се в началото на страницата